Hoppa till innehåll

Miljöarbete

Träbyggnation:

De klimatförändringar vi ser idag beror till största delen av utsläpp av koldioxid. Användningen av trä kan minska dessa utsläpp. Världens skogar har den unika egenskapen att de tar upp koldioxid från luften och lagrar den – både i den växande skogen och i de produkter av trä och papper som kommer från skogen.

Ju mer skogarna växer och ju mer vi använder produkter från skogen – i synnerhet långlivade produkter som trä för byggändamål – desto bättre är det för klimatet genom den ökande kollagringen.

Under hela tiden som en träprodukt är i bruk lagras kol motsvarande cirka 1 ton koldioxid (CO2) per kubikmeter träprodukt. Effekten av denna lagring bibehålls så länge träprodukten används. Det är därför extra fördelaktigt att använda trä i större mängder till sådana långlivade produkter som byggnadsstommar.

Värmesystem:

Vi använder oss av bergvärme eller Luft/vatten värmepumpar i så stor utsträckning som möjligt. Därigenom har vi uppmätta värden på 35kwh/m2/år i vår nybyggnation vilket kan jämföras med Boverkets krav på 88kwh/m2/år.

Dagvatten:

Genom att bygga Raingardens i anslutning till våra fastigheter, så kan vi effektivt fördröja och minska dagvattnet som når kommunens dagvattenledning.